mùa thu [8]

trong cuộc  yến tiệc của đất trời [ trùng trùng những vật thể quyện chặt nhau là cuộc đại yến tiệc của trời đất ] mùa thu bỗng hiện ra như một tâm trạng bất an  của dịch chuyển, buồn, và trầm lắng đến nỗi tôi nghe được tiếng chân em, cuộc hành trình của em như một tham vọng của khám phá, sự quyến rủ của phía trước, vẫn nghiêng xuống niềm bí mật của tồn tại, em đi, chông chênh nửa bước phù vân, dường trong mỗi vật thể [của trùng trùng vật thể đang quyện chặt nhau ] đều có một gương mặt riêng bí ẩn, vào một sáng mùa thu có lũ chim lơ đãng bay nơi bầu trời xám thấp, tôi nhìn thử vào túi hành trang của em thấy nặng trịch những nỗi niềm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.