ngẫu nhiên 24

gửi Ngàn.

như có ai đó gõ lên lưng tôi vào lúc giữa khuya. con tắc kè thức giấc kêu buồn nơi cây vông đồng trước ngõ. làng xóm lặng yên một cách dị thường như thể chẳng còn ai trong làng. em vẫn còn ở tận đầu kia mặt đất. nếu thế giới có mệnh hệ chi. dường có ai đang chạy trên con đường trước ngõ bước chân nghe gấp gáp như thể thế giới đang có chuyện chi. nhưng không phải. là tôi chỉ vừa nghe thấy những tiếng chân trong ký ức. em. ở đây mọi thứ vẫn cứ trôi đi giữa những năm tháng buồn như tiếng tắc kè kêu trong đêm.

 

giã 6AM 23.2.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.