Walt Whitman: Bọn họ không hiểu thế nào là bất tử…

  Phạm trù ấy luôn là nỗi băn khoăn của các nhà hiền triết, của các nhà thi ca, không riêng gì Walt Whitman, vậy thì thế nào là bất tử, thực ra, khi ông nói “bọn họ không hiểu thế nào là bất tử, còn tôi thì tôi hiểu” cũng chỉ là một cách [như thể để ] khơi gợi kẻ khác cùng ông suy nghĩ, bỡi, chính ông cũng thốt lên: “tất cả cũng bất tử và không thể hiểu được như chính tôi”, thơ ca, và nhất là thơ ca của ông, cũng chỉ là cánh cửa, mở ra, để đấy, Đọc tiếp [...]