Blogging Pound’s The Cantos: Canto III/The Cantos trên trang Blogging Pound: Canto III

[trích] Đối với những ai không biết, tôi đang viết một loạt bài về bài thơ dài cuốn sách lớn của Ezra Pound The Cantos [Thi Khúc] như là đang làm một lộ trình xuyên qua những bài thơ. Cách đọc của tôi, được thiết kế giúp tôi viết cuốn tiểu thuyết giới thiệu Pound như một nhà thám hiểm bí ẩn (nhiều hơn về điều đó ở đây), sẽ đi lạc từ cái chỉ là trường ốc đến sự tưởng tượng phi thường và vô cùng, do vậy hãy lấy tất cả điều này bằng một hạt muối Đọc tiếp [...]