Sài Gòn mưa bay

                          tặng các bạn tôi vẫn còn sống ở Sài Gòn yêu dấu của tôi     vào những lúc như thế thành phố như khách bộ hành dừng lại với cơn mưa với chút ái ngại Sài Gòn mưa bay, hay những cơn mưa ngắn, bất chợt, như thể sự phân vân, nhịp điệu có vẻ ngoại lệ của thời gian bỗng, làm chậm lại một chút cuộc dịch chuyển bầu trời trên đầu bỗng như có vẻ chật hơn và Đọc tiếp [...]