Có một thứ tuổi thơ như thế

Hans Krüsi [Thuy Si, 1920-1995 ]   thật  ra ông chỉ là một nhân vật truyền thuyết nhưng lại tác động lên tuổi thơ tôi một cách dữ dội như vậy, ăn cũng thấy ông Bảy Qui, ngủ cũng thấy ông Bảy Qui, cái nhân vật truyền thuyết có cuộc đời kỳ lạ ấy, về sau, khi tôi đã có vốn liếng kiến thức mới hiểu ra chỉ là một nhân vật văn chương, còn bấy giờ, mẹ tôi mà kể chuyện ông Bảy Qui, chỉ một đoạn nhỏ thôi, là tôi cũng có thể thức đến nửa thế kỷ Đọc tiếp [...]