ta cổ vũ cho một cuộc tình

 

 

ta cổ vũ một cuộc tình cho những cảm thức sơ nguyên hoang vắng trở nên có hình hài thịt xương, ta cổ vũ một cuộc tình cho tháng tám trở thành chốn gặp gỡ của những lặng lẽ, tháng tám, nó có tên là mùa thu lặng lẽ, ai lại đi có lỗi với sự lặng lẽ, mùa thu em đi nhặt những ký ức buồn tặng ta, nghe rơi rớt những luyến tiếc, ký ức, những trưng bày thành thật của quá khứ cũng dễ làm giao động sự lặng lẽ, ta cổ vũ một cuộc tình cho những xúc động trinh nguyên không còn là hình dạng mơ hồ của nghĩ ngợi, tháng tám em làm ta nghĩ ngợi, một cuộc tình hay nghìn cuộc tình cũng thế, nó là chuyện nghìn năm mây bay, sao em nói em chẳng còn gì để nói

 

5/8/2014

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.