mùa thu [9]

nhưng lũ ong đang trộm mật hoa miên thảo trong vườn nhà tôi thì nhìn mùa thu theo cách thức khác

chúng sợ mùa thu qua đi

mùa thu hoa miên thảo trong vườn nhà tôi trỗ hoa

và sau đó thì ngủ vùi một giấc dài lảo đảo vắng bóng ai đi sớm về trưa

lũ ong

những nhà kiến trúc vô danh của mặt đất biết lắng nghe những khập khiễn của thời gian

trong lúc hoa miên thảo trong vườn nhà tôi ngủ yên

lũ chúng đi tìm những loài hoa khác

có bao nhiêu loài hoa nở vào mùa thu

chỉ lũ ong trộm mật mới biết

và chỉ lũ ong trộm  mật  không chịu để cho thời gian vô thức chi phối cuộc sinh tồn của mình

đi với tôi đi em

hoa miên thảo đã ngủ yên

và lũ ong thì đang trộm mật ở những vườn hoa khác

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.