em nói mùa thu năm này cứ lặng lẽ đến

 

 

mùa thu lặng lẽ đến giữa lúc cây lá trong vườn nhà tôi chưa kịp chuyển màu

 

lũ chim  di trú bảo nhau mùa thu đến sớm quá chúng đã kịp sửa soạn gì đâu

rồi rủ rê bay đến một nơi nào đó khá xa làng Cù của tôi để lấy sức

cho cuộc di chuyển dài ngày

 

em nói mùa thu năm này tựa hồ kẻ lơ đễnh tháng ngày

chúng ập đến khi những đám mây xám màu chưa bắt đầu những cuộc rong chơi chẳng định hướng luôn mang lại phiền muộn
cho lũ chim di trú

 

hay em cũng như lũ chim di trú

mong mùa thu đến để đi tìm một chốn khác không còn nghe thấy

lời lẽ bọn giả nhân giả nghĩa

 

em nói mùa thu là một cuộc thể nghiệm vĩ đại của tạo tác

cây cối thể nghiệm về cái chết của lá

úa vàng

rụng

lặng lẽ chết

và lặng lẽ trở nên chất nuôi dưỡng cho cây ở trong đất

 

 

em nói mùa thu năm này cứ lặng lẽ đến

có nói gì đâu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.