Không phải tôi và em mà là…

 

 

 

không phải tôi và em

mà là sáng nay những ngọn cỏ khấp khởi vui

những khoảng trống hoang tàn

ngàn năm triệu năm

đất của sinh nở

 

không phải tôi và em

mà là sáng nay

chỉ có nỗi sợ hãi là kém vui

khi sự đổ nát bỗng trở nên nghĩa của những định nghĩa quen thuộc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.