ngẫu nhiên 28

ký ức là thi ca của  lãng quên bỗng trở nên có hình hài. một chút nắng cuối ngày hay nhiều hơn thế cũng thế. cũng chỉ là lời ghi chú về một lần đã xảy ra. em. giữa lãng đãng tháng năm tôi cứ muốn viết lên bầu trời trên đầu tôi  những lời ghi chú về em

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.