cuộc chống trả mùa xuân

 

 

vẫn chùng xuống những tháng năm bội bạc
mây vô tình mặc nắng đổ trên cao

rừng thay mùa chim thức nghe lá rụng

tàn phai nào hiện giữa cuộc phù vân

 

thì cứ bước giữa trùng vây cát bụi

có bao giờ thôi không còn cát bụi

dẫu nhỏ bé giữa trăng sao bốn cõi

cũng chờ nghe cuộc chống trả mùa xuân

Leave a Reply

Your email address will not be published.