Chúng ta cứ việc ca ngợi mặt đất

 

trong lúc chúng ta chưa kịp chết vì những cuộc thanh trừng quyền lực
chưa kịp chết vì những cú va đập ghê hồn của đám thiên thạch chẳng thù oán chi đối với trái đất
và chưa kịp chết vì những bữa tiệc đầu người bày biện bỡi mưu toan của các nhà thông thái đương đại
thì chúng ta cứ việc ngợi ca mặt đất

Leave a Reply

Your email address will not be published.