cuộc chống trả mùa xuân-thơ nguyễn thanh hiện

 

vẫn chùng xuống những tháng năm bội bạc
mây vô tình mặc nắng đổ trên cao
rừng thay mùa chim thức nghe lá rụng
tàn phai nào hiện giữa cuộc phù vân

thì cứ bước giữa trùng vây cát bụi
có bao giờ thôi không còn cát bụi
dẫu nhỏ bé giữa trăng sao bốn cõi
cũng chờ nghe cuộc chống trả mùa xuân

giã,
mồng ba tết Ất Mùi
2015

Leave a Reply

Your email address will not be published.