thơ của tôi

 

 

 

hằng ngày tôi vẫn ăn cơm mặc áo như mọi người

và làm được thơ

những bài thơ tôi viết về cha tôi

một thời cuốc đất trồng cây bông vải

những bài thơ tôi viết về mẹ tôi

một thời dệt vải

tiếng thoi đưa

khắc khoải bước chân năm tháng

hằng ngày tôi vẫn đi lại như mọi người

và làm được thơ

những bài thơ tôi viết về làng quê tôi

có lũ chim cu gù tình suốt thế kỷ này sang thế kỷ khác

những bài thơ tôi làm được thì đem thả vào những khoảng trống của tồn tại

 

giã 8AM 14/11/2015

Leave a Reply

Your email address will not be published.