mùa thu [4]

như có tiếng ai nói trong tận cùng cảm thức của tôi

mùa thu đã đến

sao mùa thu đến thì bầu trời  lại  có vẻ như rộng hơn ?
tôi đi hỏi thử những người đang chờ đợi mùa thu

ô hay

khi chờ đợi

thời gian thường hay đùa cợt với ta

và những vật thể nhìn thấy như đang tăng kích thước

những người đang chờ đợt mùa thu nói với tôi

 

hay trong tận cùng cảm thức

tôi cũng là kẻ đang chờ đợi mùa thu

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.