Những vầng trăng bặt dạng/Dưới bóng những cô gái tuổi hoa/hắn

  

Những vầng trăng bặt dạng, hay những góc nhìn, châu Âu, một cái tên, một khái niệm,
một vùng đất, châu Âu, những triển khai kỳ lạ, những lan truyền bất kể, những quá khứ,
minh triết, và lầm lẫn , những nghĩ ngợi…
 

  

tôi thấy có rất nhiều thuyền cập bờ biển Bắc và có rất nhiều  đàn ông đàn bà  của châu Phi đen bước lên bờ với rất nhiều những ngà voi, ngà voi hay những vật thể của trời, hay nỗi tai ương tày trời của nước Congo tai ương, ngà voi và sọ người, cái thế kỷ để cho chủng người da trắng làm khổ chủng người da đen, thứ định mệnh tuông ra từ nơi tận cùng của  ác độc, cái thế kỷ để cho chủng người da trắng trang trí nơi ở của mình bằng sọ người của chủng người da đen, những sọ người được để lại từ những cuộc săn vàng, săn ngà voi, hay săn chính mình, tôi thấy những người đàn bà và những người đàn ông Congo quì dưới chân vua Leopold II, hỡi những tài sản biết thở của ta hãy mang về cho ta thật nhiều thật nhiều hơn nữa những tài sản không biết thở, ông thét, tiếng thét vang dội một vùng đất thấp, cuộc chiến tám mươi năm [1568-1648] đã lưu lại một vùng đất thấp nằm kề biển Bắc, đã lưu lại một vì vua kỳ cục nhất lịch sử, ngoài đám vương phi vua ngủ hằng đêm và ngoài những cung cấm tráng lệ, vua còn có cả một đất nước Congo với cây cối, con người, chim chóc và các thứ thú vật trong đó có lũ voi, nó là tài sản của riêng ta lũ các ngươi hãy luôn nhớ lấy, tôi nghe vua Leopold II lại thét lên, vương quốc của những ngôn ngữ tàn bạo đâu đã tắt, tôi lại gặp nàng ở miền đồng bằng nhiều cát Campine [Kampen] miền đông bắc, đang mùa đông, rét lắm, em nhìn thấy vua Leopold  của thời đương đại đương tiến vào châu Phi đen với những dự án như những lời tàn bạo, nàng nói, tôi nói tôi cũng đã nhìn thấy hắn cùng đám quân của hắn đang mang theo những sọ người săn được ở miền Giao Chỉ cũ trong những tháng năm trước đó.

 

giã
10AM  25.8.2018