Những vầng trăng bặt dạng/Dưới bóng những cô gái tuổi hoa/Cuộc ngẫu hợp

Lại đây, Suleiman! Hát cho tôi nào, Và đem rượu lại đây, mau!… Trong khi bình rượu lấp lánh, Rót một ly để tôi quên Sầu – đừng để cho tôi phải nghe tiếng chát chúa Của tu sĩ nhắc giờ tụng niệm đấy nhé! Em cứ chất đầy tội lỗi đi, bao nhiêu cũng được, Thượng Đế sẽ bớt thịnh nộ em đừng sợ. Tới ngày đó em được tha thứ Trước mặt Thượng Đế toàn năng và chí từ Em cắn ngón tay và ân hận trước kia đã từ bỏ Những thú vui chỉ vì sợ lửa Địa Đọc tiếp [...]