ngẫu nhiên [33]

thành phố thức dậy tự lúc có tiếng chân những người phu làm ở bến tàu. hôm nào cũng thế những người phu bến tàu ở nhà bên cũng ra đi vào giờ ấy. tôi mường tượng ra thứ nhịp điệu của thế giới. gõ lên sự yên tĩnh giả tạo là những cần lao hối hả. tôi bắt đầu nhìn những ngọn đèn đường nơi thành phố của tôi với niềm yêu mến. những ngọn đèn làm vơi bớt nỗi nhọc nhằn của đêm. nơi thành phố của tôi có những con đường không có đèn đường. nhưng vẫn che chở cho những bước chân những bà mẹ bà chị bán rau quả ở các chợ xổm trong thành phố tôi biết là cũng ra đi cùng lúc với những người phu bến tàu đang sống chung ở ngôi nhà bên nhà tôi. tôi mường tượng ra một thứ nhịp điệu của thế giới. có những người mang rau quả của những người trồng rau quả trao cho những người ăn rau quả. những cuộc chuyển giao làm nên gương mặt của sống. nhưng những con đường nơi thành phố tôi yêu không phải chỉ chuyên chở những cuộc chuyển giao làm nên gương mặt sống. vẫn còn bước đi trên đó những mưu toan đen tối của thế kỷ.

giã 6.30 AM 18/10/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.