ngẫu nhiên [32]

khi em trở về có thể tôi đã nằm yên bên dưới những lớp lá rụng từ những mùa thu xa. và lũ chim áo nâu nơi rừng thông có thể đã di chuyển hết đến một phương trời nào. mới hôm qua tôi một mình ngồi nơi rừng thông tôi và em từng ngồi nhìn những ngọn gió thổi qua những đọt thông non và nghĩ về sự trắc trở của những cuộc tình. giũa lúc tôi nghĩ về em biển vẫn vỗ liên tục vào bờ. tôi cứ có cảm tưởng nước biển sắp tràn vào rừng thông nhận chìm mọi thứ. lũ chim áo nâu đang ríu rít trên các ngọn thông bỗng im bặt. làm như thể thế giới là sự cảm thông giữa các sự vật khi đứng trước sự cố. dường đang có sự dịch chuyển có vẻ cố kết đầy bí ẩn. nhưng tôi có cảm tưởng như đã bị phát hiện. lũ còng đang trốn bỏ cát biển kéo nhau lên núi. không còn thấy những kẻ hát rong đến ngồi hát nơi rừng thông tôi và em vẫn từng ngồi nghe bọn họ hát những bài hát đầy âm vang rong rêu. và người ta đã nghe thấy trong tiếng chim rừng buổi sớm có những yếu tố bi thảm. em. hay sự man dã lại về ngự trên thứ trật tự của đương đại?

giã 8AM  12.10.2016

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.