mùa thu [5]

sao cách thức của nắng với màu trời u buồn lại gây ra cái chết của lá?

tôi đi hỏi thử  mùa thu
ô hay
những đám mây mùa đông sau đó sẽ đi đâu

và những đóa hoa tàn sau đó có hóa thân thành những  sinh thể khác?
không ai biết

 

ngay cả mùa thu cũng chỉ làm theo những luật lệ của tạo tác
không phải mùa thu mà là đất nói với tôi
nhưng lá trong vườn nhà tôi đang tiếp tục rụng
sao cái chết của một sinh linh chẳng đánh động được lòng trắc ẩn của tạo tác?
tôi đi thử hỏi đất
bạn nhầm lẫn tạo tác với năng lực con người
tạo tác không chứa bất cứ thứ gì bạn đang nhìn thấy

nhưng là hiện hữu duy nhất để làm ra tất cả
tôi nói tôi chưa hiếu những lời của đất
giờ thì bạn đi hỏi mùa thu được rồi đấy
đất bảo
và sau đó là sự lặng lẽ bất chợt
tôi nghe được cả tiếng cựa mình của những chiếc lá chết đang nằm lặng lẽ trong vườn để lắng nghe bước chân mùa thu

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.