Đất Bếch hay lãnh thổ Lã Chi Mai

tranh Jean-Michel Basquiat | Mỹ

 

 

 

đất Bếch theo người ta hiểu là lãnh thổ của người con gái có tên Lã Chi Mai, lãnh thổ Lã Chi Mai, nhưng trong cùng sự thật thì đâu phải thế, ở đây chẳng có chuyện sở hữu nào hết, không phải Lã Chi Mai sở hữu cái này sở hữu cái kia, mà nàng là hiện hữu, có thể nói cho gọn lại nàng-cái đang là, nàng là hiện hữu, Lã Chi Mai là hiện hữu, một hiện hữu biệt lệ, cũ hơn bất cứ thứ cũ nào, gần như cổ quái, dùng từ để diễn đạt sự hiện hữu này chính là sự bất lực trong mô tả thế giới, ở đây, đất Bếch, lãnh thổ Lã Chi Mai nó là một cuộc cưu mang, cưu mang hay sản sinh nhỉ, cuộc cư mang lớn nhất trong những cưu mang: cưu mang chín khúc phù trầm [những ngã nghiêng, đổ nát, xiêu giạt, như thể những lạc lối đi về, những âm ba hoảng hốt…nghìn năm lạc bóng …] đất Bếch, chốn nảy sinh hết thảy những thứ có thể nảy sinh, cứ tạm diễn đạt như vậy đi, bỡi, chỉ có con vật trời ấy, con chim két, phát ngôn viên của nàng mới có thể nói được hết về điều đó, có những chiều buồn, tôi dấu nàng, không muốn cho nàng biết là mình đã đến đứng ở hiên hè nhà nàng để nghe con chim trời ấy hót…khi người là đông hải người là ngọn sóng kiêu căng phiêu bạt  vỗ nát hết những bọt bèo khơi động  người đời gọi là những hoài bão, làm sụp đổ hết những tàng thư các bao la diễm lệ tận dưới đáy sâu chỗ trí khôn của các loài tảo, ồ, mi là vật thể chi lại dám đứng lên nói những lời khởi thủy, khi người là thứ trí nhớ dài mấy trăm nghìn năm mấy trăm triệu năm thì không thể có vật thể nào thoát khỏi nghĩ ngợi của người,

 

 

Bên bờ vịnh Cri Bonei [Bi Lị Thi Nại]
10 AM    20.4.2022
[trong  ĐẤT BẾCH HAY LÃNH THỔ LÃ CHI MAI]