Trong thế giới 3W

 

 

 

 

tĩnh lặng

hoàn toàn tĩnh lặng

người yêu ơi bỏ đất Li Băng em về với ta đi…

    vẫn nhìn thấy Dante nói

    tôi nhận ra những linh hồn ẩm ướt

    vẫn nhìn thấy T.S Eliot nói

vẫn nhìn thấy người ta xỉa xói nhau, chửi bới nhau, thề sống chết với nhau

vẫn nhìn thấy tiếng súng vọng lại từ  những cuộc tranh chấp sắc tộc, tranh chấp bộ tộc, tranh chấp biên giới, từ những cuộc tranh chấp mà người ta cũng chẳng biết là đang tranh chấp cái gì.

vẫn nhìn thấy những thứ tiếng nói có nghĩa và vô nghĩa, có lý và không có lý, những thứ tiếng nói có dấu giọng và không có dấu giọng

vẫn nhìn thấy một cuộc hỗn loạn ngôn ngữ giống như một thứ thời hậu tháp Babel

    trong thế giới hoàn toàn tĩnh lặng ấy

thế giới của mạng

thế giới của 3W

là nhìn thấy cả

nhưng chẳng nói được gì cả

 

tháng 3.2018

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.