Cuộc cưỡng hiếp của thế kỷ

 

 

lũ ngông cuồng vừa mới dẫm lên nơi cư trú của những kẻ đến tự ngày con người mới biết dùng lửa xua đuổi sự ngu muội ra khỏi ngôn ngữ con người

trong cuộc trốn chạy cuộc cưỡng hiếp của thế kỷ

em một mình băng qua những lời hô hét vô sỉ

băng qua giá buốt của những thuyết lý đã bị cạo sạch hết những lời thánh nhân

nơi  ngả vào các xứ sở

lũ ngông cuồng đã ngăn không cho đám bò  thong thả gặm cỏ trên đồng

không cho lũ chim chiều bay theo những cách bay cũ

không cho lũ dế hát những bài ca của đất tổ tiên chúng đã hát

nơi ngả vào các thành phố

lũ ngông cuồng đã cho dựng lên những bức tượng mang hình dáng

của hết thảy những sức mạnh của bạo tàn

 

trong cuộc trốn chạy cuộc cưỡng hiếp của thế kỷ

ta đã nhìn thấy em một mình nơi bờ sông ấy

nước trên sông đang chảy

còn em thì đương hát về số phận của tiếng nói con người.

 

giữa dòng chảy kỳ dị của năm tháng

dường như con người đương tàn phá nhan sắc tiếng nói của mình.

 

tháng 3.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.