Nơi có nhiều hoa tiểu muội

Hình ảnh trích từ https://www.pinterest.com

 

 

 

 

Chính là khuôn mặt nhìn thấy trong gương/Không phải khuôn mặt của ngày hôm qua/ The face that looks upon itself in the mirror/Is not the face of yesterday/ JOGE LOUIS BORGES/ ADAM IS YOUR ASHES/ ADAM LÀ TRO TÀN CỦA MI 

 

mùa đông ở quê tôi lũ ếch nhái lại diễn lại cuộc hành tẩu giang hồ của loài giống chúng, thật ra chúng chỉ lẩn quẩn trên đồng làng, nhưng trong ngôn ngữ diễn của chúng cứ thấy như đấy là những cuộc đi xa, đồ đểu, cứ giả làm kẻ học rộng đi nhiều để buông ra những lời ba hoa, nhạt nhẽo, lũ dế chửi, thật ra đấy là kịch, đêm tôi nằm nghe những lời những tiếng chúng dàn dựng thành kịch ở trên đồng làng, lúc là cao trào như thể toàn thể loài giống ếch nhái cùng hét lên những lời tâm huyết, lúc là những độc thoại [hay lĩnh xướng nhỉ/ai đã đem đặt vào miệng chúng những lời không thật] , ngôn ngữ của lũ ếch nhái ướt đẫm những cơn mưa mùa đông, buồn, mà nghiêng ngửa, tôi nghe cứ có cảm tưởng như thể nhân gian đang gặp phải tai ương,

 

Bên bờ vịnh Cri Bonei [Bi Lị Thi Nại]
8.30 AM    1.4.2022