Ngõ hạnh

    đây là phút giây tôi như được mẹ sinh ra lần thứ hai, không phải để cất tiếng khóc chào đời như lần đầu tiên, mà để thấy quả mẹ tôi là người đã sinh ra tôi, bà ngồi lặng lẽ bên cơi trầu như thể ai đó đã tạt nên một hình tượng vô cùng hoàn chỉnh lúc bóng tối đang tràn vào căn nhà, thời điểm để cho con người ta dễ nhận ra rằng trời đất là đang dịch chuyển, nhưng không phải tự dưng vào lúc bóng tồi tràn vào căn nhà, thường là lúc người Đọc tiếp [...]