Con ma gió của tuổi thơ tôi

Hình ảnh trích từ https://www.pinterest.com/     [Cầm giữ] Kẻ thù của Chúa trong Sách Khải Huyền bằng chiếc đuôi của nó, đứa trẻ ngu ngốc! Ô râu ở trên lửa. ngày tận thế của chúng ta xuất hiện đã được phong ấn/[Holding] the Beast of the Apocalypse by its tail, the stupid kid! Oh beards on fire, our doom appeared sealed/CHARLES SIMIC /THE WORLD DOESN’T END/THẾ GIỚI CHƯA KẾT THÚC     gió với chim, với tuổi thơ tôi, cứ như một cuộc náo động, dai dẳng, và quyến Đọc tiếp [...]