Những ám ảnh màu tro than

Summer Wheat/Mỹ       những thứ lý thuyết như vậy, về sau,  khi ta đọc đã khá nhiều, ta đã xếp vào dòng kiến thức sần sùi nhất và ảm đạm nhất, có nghĩa, đấy như thể là sự hóa thân của những thức ăn sau cuộc tiêu hóa vội vã, thứ kiến thức ngoại hạng không dễ gì xếp vào các phạm trù quen thuộc bấy lâu, không là kiến thức dân dã, cũng không là kiến thức khoa học, nào, em cứ theo ta là sẽ trở thành công dân hữu ích của đất nước, đâu Đọc tiếp [...]