Cũng chỉ là những kết nối mong manh

 

 

như ngọn cỏ bên đường tôi để tôi trôi giạt theo sự va chạm giữa các cách thức của ngọn gió

rụng xuống một miền ảo ảnh

ngụ ngôn của những chiến thắng to lớn của con người

bên dưới bầu trời rách nát

con người vẫn cứ lớn tiếng rằng có thể mang lại hạnh phúc cho loài giống mình

cũng như vào các buổi sớm mai tôi vẫn nghe thấy nơi khu rừng đang bị tàn phá ở phía nam làng tôi lũ chim vẫn cứ ngợi ca về sự trường tồn của loài giống chúng

hóa ra tiếng hót của chim lại là ngụ ngôn của vỡ vụn

tôi cứ để tôi trôi giạt theo sự va chạm giữa các cách thức của tri thức con người nơi mặt đất

ai có thể nhìn thấy một miền cổ tích đang hiện diện nơi những ngọn gió giữa ngày?

 

14 PM 22/11/2016

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.