viết [những ngẫu nhiên]

VIẾT [những ngẫu nhiên]

 

bỗng người gánh non sông đi giữa cỏ khô, đã im hết tiếng dế, im hết những bài ca dạo đầu của đất [trùng điệp những bước chân lưu lạc, những gặp gỡ, ly tan, trùng điệp những nguyên sinh, lung linh nước, lung linh bầu trời, hơi thở trong đá, trong chuyển động hư vô…] đã im hết những trù tính, những hoài bão, những mơ ước, có ai còn nghe thấy lời vô ngôn trong cỏ…

 

giã  07AM  23.6.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.