và một hôm gõ cửa được cổ sơ [I]

 

hay đây là những lời kinh nguyện cầu…

 

tôi đi

và một hôm gõ cửa được cổ sơ

điều tôi nhìn thấy đầu tiên là một con rắn màu đen đang trườn bò về phía trước

và sau đó là cuộc trùng phùng ngẫu nhĩ đảo điên ở chốn kinh thành đổ nát

tình tang một cuộc ngày đêm

cổ sơ bừng con mắt vô ưu

con rắn đen hát và trườn bò về phía trước

 

vì vua mặc áo vá buồn bã nhìn tôi và em

và cỡi con ngựa già trở vào chốn hoàng cung buồn bã

 

những

ngọn gió chướng cuối mùa là đang thổi về chốn kinh thành đổ nát

những ngọn gió khởi lên tự buổi ngay sau buổi có cuộc biến động của đất trời

buổi cổ sơ cuốn bụi mù nghìn năm một thuở

 

em nói em yêu tôi với tất cả những nỗi niềm của những chiếc lá đã dành cho cây

Leave a Reply

Your email address will not be published.