tôi gửi em hình ảnh cơn gió

 

tôi gửi em hình ảnh cơn gió bị chặn lại nơi vách núi, đi, và bị ngăn lại không cho đi, và em có tin tôi không, khi đó vách núi vẫn đứng một cách im lìm giữa một không gian sống động không hề hay biết là nó đã làm công việc ngăn chặn đường đi của gió, và cơn gió thì điên cuồng quẫy phá cánh rừng dưới chân vách núi, chính là sức gió bị dội lại từ vách núi đã làm gãy đổ cây cối và tuyệt nhiên nó cũng không hề biết là mình đã bị núi chặn lại và chính nó đã làm hủy hoại rừng cây, trong khi đó thì người lữ khách đang bị cuộc đời bạc đãi từ trong khu rừng bước ra, ông có thể phổ thành thi ca những điều vừa trông thấy hay không? lữ khách hỏi tôi, tôi nói là rất muốn nhưng không biết phải bắt đầu thế nào, bắt đầu thế này, lữ khách nói và bắt đầu đọc, sự u tối và ngu muội làm lẩn lộn đất đá sống chết.

giã 15pm 18/6/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.