Tôi chợt thấy em đứng giữa thi ca

 

 

một buổi sáng trời tôi chợt thấy em đứng giữa thi ca, giữa cuộc văn chương lịu địu tôi bỗng gặp em, gập ghình giữa nẻo tang bồng, cho đến hôm có muôn nghìn ngôi sao trên trời chứng giám, em đã hôn lên niềm cảm xúc của tôi, tôi chẳng còn có thể nhìn thấy được đâu là em đâu là thơ, lung linh một cõi, đi về, gió cuốn dặm trường, hết thảy như đang cuồn cuộn chảy về phía bên ngoài trần thế, em thì vẫn hôn lên niềm vui sướng của tôi, còn tôi thì vẫn hôn lên thơ, cho đến nửa khuya,  đám sao trên trời vẫn còn thức, tôi chợt nghe thơ chấm xuống dòng

Leave a Reply

Your email address will not be published.