nỗi buồn cỏ khô

 

 

 

nhưng tôi  không thể nhớ hết nỗi buồn cỏ khô

tôi thân thiện với cỏ như lũ nai thân thiện với lá cây rừng
lũ nai ăn lá cây rừng nên thân thiện với lá cây rừng

tôi không ăn cỏ nhưng vẫn thân thiện với cỏ

bỗng cỏ héo khô

tôi biết em không thể không buồn như tôi khi nhìn thấy cỏ đang tươi tốt bỗng héo khô đi

nỗi buồn cỏ khô

có những nỗi buồn không thuộc sự sống còn của con người nơi mặt đất

nhưng không thể nói nỗi buồn cỏ khô là không thuộc về tuổi thơ tôi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.