Sắp xếp Virgilianae (1) –Edward Hirsch

  (Nhà tiên tri từ ngữ nói với Nhà thơ) Tôi không hiểu, hiếm khi tôi có thể nhìn thấy Trong thứ ánh sáng không hoàn hảo, nhưng tôi nghĩ là anh ra đang đứng Trên chiếc bục ở đâu đó bên dưới mặt đất Anh ta là chiếc bóng lạc lõng giữa những chiếc bóng, ngọn sóng Trên những bậc thang ẩm ướt, bóng tối nhận ra Làn khí ẩm mốc và chạm vào sương mù Tôi nhìn thấy anh ta bước những bước nghi ngờ về phía trước Và rồi thì và cho đến khi bóng tối Lảo Đọc tiếp [...]