Kiếm lá

Hình ảnh trích từ https://www.pinterest.com       rồi, ngọn gió lạ, mà uyên nguyên, tôi vẫn nghĩ vậy, như thể vẫn tiếp tục thổi qua miền đất dưới chân núi Lũng, nơi tọa lạc một ngôi chùa Phật to lớn, đúng hơn là tọa lạc một cuộc trần gian tiềm ẩn những yếu tố siêu nhiên, nếu không, cũng đang nung nấu những cuộc vượt thoát chưa từng như thể là hệ quả tất yếu của những cảnh giới bụi bặm thì nhiều hơn hoa cỏ, nếu không phải thế thì Đọc tiếp [...]