Những vầng trăng bặt dạng/ Về phía nhà nào/ Giêsu ở Nazareth và cấp số nhân

    bỗng Averroès [1126-1198] chú giải Aristote [384-322] tôi và nàng nhìn thấy trên đường vào thành phố Nazareth các học giả Ky tô giáo vô cùng bối rối không phải niềm bối rối của hơn nghìn năm trước Giu se và Maria bối rối mang người đại diện của sự thật rời khỏi xứ sở Galilee  trốn sang Ai Cập chúng tôi gọi Giesu ở Nazareth là người đại diện của sự thật, và Người sẽ được gọi là người Nazareth (*) hơn một nghìn năm phương tây châu Đọc tiếp [...]