những tổ hợp của chữ/những ghi chú

và  vật thể lớn vẫn đè lên vật thể nhỏ. cuộc chơi có vẻ còn dai dẳng. mưa gió rớt xuống đời lãng tử. người đi. vắng tiếng đàn cầm. những con đường ngang qua mặt đất. lãng đãng nhớ những tháng năm lê lếch bên đường những ngọn cỏ đang mùa chết. có ai gọi tên khách đường xa. số phận rớt xuống đời lãng tử. người ngồi lại giữa mùa cỏ chết. cứ thấy vắng một tiếng gọi thầm

giã 10.30.am 29/3/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.