những tổ hợp của chữ/những ghi chú

có thể chữ nghĩa sẽ bị rối tung giữa buổi loạn lạc của ý nghĩa.  những cuộc khai phá phải tạm ngừng cho đến khi các thứ ý nghĩa được khôi phục. lũ chim dường không còn muốn hót. bỡi hết thảy những bài hát của chúng đều trở nên vô nghĩa trước một thế giới các thứ ý nghĩa chưa được xác lập. vào những lúc như thế là tôi thường hay nhìn thấy thứ vật thể có tên nghịch lý chúng đang từ miền cổ tích chảy suốt qua những tháng năm buồn bã.

Leave a Reply

Your email address will not be published.