Những ngõ ngách thời gian [9]

 

nhưng có thể nhìn thấy những gì diễn ra ở đằng sau những âm vang, những âm vang thốt ra từ một cơn gió, hay thốt ra từ một cây dương cầm, hay thốt ra từ tiếng hát của một soprano, một tenor, hay một baritone, đằng sau những âm vang ấy là một thế giới phức hợp khởi lên từ  những kết nối ngẫu nhiên của trí tưởng, có thể đó là toàn thể của niềm vui, mà cũng có thể là toàn thể của nỗi buồn, tiếng sấm có thể làm cho một con hươu trên đường đi sợ hãi, nhưng lại là niềm vui báo trước có mưa đối với lũ ếch nhái trên cánh đồng khô hạn, và tiếng mưa rơi  lại gợi nhớ nhung, nhưng chẳng phải sự kết nối của trí tưởng là hoàn toàn ngẫu nhiên, có khi lại là cố ý, chiều nay tôi lại nghĩ về một người đang ở rất xa, nhưng nghĩ về một người đang ở rất xa chưa phải là nỗi đau, lịch sử con người là lịch sử của những nỗi đau, con người tạo nên lịch sử, và tạo nên những nỗi đau,  tôi là nỗi đau, chúng ta là nỗi đa, nhưng không phải hoàn toàn là nỗi đau, đằng sau những âm vang là những thế giới phức hợp khởi lên từ những kết nối trong trí tưởng, của tôi, của em, và của tất cả mọi người, và kỳ diệu thay, đằng sau những âm vang ấy là những con đường dẫn về phía trước, những con người đau khổ đang đi về phía trước, chẳng có ai từ chối, hết thảy là đang đi về phía trước, trong đó có tôi, và em.

 

giã tháng 5 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.