ngày xưa…ngày xưa

những chữ nghĩa thuyết lý kéo tôi vào cuộc hành trình chẳng thể chối từ bỡi bấy giờ tôi nhìn thấy con đường nào trên mặt đất cũng dẫn đến miền hoa thơm cỏ lạ

những niềm tin ngớ ngẩn như thế là bắt đầu ngay tự lúc tôi vừa bị những cuộc tình duy lý quyến rủ

tôi đi và luôn cảm thấy là mình sắp đạt được cảnh giới thăng hoa ngay giữa cuộc sống phiền tạp

cứ thấy thấp thoáng một ngày

không phải chỉ mỗi mình tôi mà cả rừng cây nhìn thấy đám sao trời xuống nằm nơi lòng suối

cua cá hát bài ngợi ca sự rộng lượng của đất

ngày xưa…ngày xưa…có kẻ mang gươm đi mở đất chết thê thảm dưới bầu trời nguyệt bạch

không phải chỉ mỗi mình tôi mà cả lũ cua cá cũng nhìn thấy những con mắt nhìn thấu dòng chảy của suối nhìn thấu những bóng mây nơi dòng chảy của suối nhìn thấu những bờ đá nghìn năm lặng câm

rong rêu không chỉ là chứng nhân

rong rêu còn là trạng thái của cuộc tiến hóa nghìn năm mây bay qua bờ đá lặng câm

tôi đi và cứ thấy thấp thoáng những chứng nhân cũng đang bước đi dưới bầu trời tháng giêng lũ chim én vỗ chân hát bài ngợi ca biển

xanh thẳm mong đợi

ghềnh đá lỏm chởm những cộng rơm làm tổ

sóng vỗ quanh niềm hạnh phúc

ngày xưa…ngày xưa…có lũ chim không còn nhớ đường về

giá lúc bấy giờ có em đến ngăn cơn mê của kẻ lãng tử

là tôi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.