cổ tích của đất/nhiều khi con người lại bị đặt ra ngoài cuộc chơi của tạo tác

 

ở làng tôi có loài hoa chỉ nở vào lúc giữa trưa

dù vô tình hay không vô tình thì việc một loài hoa chỉ nở vào  giữa trưa cũng là thứ cách thức tài hoa trong cuộc chơi của tạo tác

 

 

những người cày ruộng ở làng tôi

và nói một cách cường điệu là cả lũ bò cày ruộng ở làng tôi

sau một  buổi làm cực nhọc ở đồng làng là có quyền nghỉ ngơi để tiếp cận một thứ niềm vui nào đó có thể là việc nhìn ngắm những bông hoa đang nở vào lúc giữa trưa

quả tình là có rất ít những phút giây như thế đối với những người cày ruộng và với cả lũ bò cày ruộng ở làng tôi

 

 

loài hoa nở vào lúc giữa trưa vốn  chẳng có tên

hoa giữa trưa là do người làng tôi đã nghĩ ra

nói ra điều này với em để  thấy những người cày ruộng ở làng tôi cũng có cách nhìn riêng về thế giới

có điều là hoa giữa trưa vẫn cứ nở vào lúc giữa trưa dù lúc bấy giờ lúa trên đồng làng tôi đã mất trắng và lũ bò thì buồn bã đứng nhai những cộng rơm khô người ta vừa lấy về từ cánh đồng nắng cháy

dù những người cày ruộng và cả lũ bò cày ruộng không còn muốn nhìn ngắm hoa giữa trưa thì hoa giữa trưa vẫn cứ nở vào lúc giữa trưa

nói ra điều này với em để thấy nhiều khi con người đã bị đặt ra ngoài cuộc chơi của tạo tác

Leave a Reply

Your email address will not be published.