Lần trở về ấy/ba

tôi cứ có thứ cảm tưởng hơi kỳ quặc là cái cổng chào nó đang muốn gây sự với tôi, từ lúc bắt đầu đặt chân lên con đường đất dẫn về ngôi làng cũ của tôi thì tôi và con chó kẻ mới làm bạn đồng hành với tôi là trải qua những cảnh trí hòan toàn mới lạ đối với tôi, nhưng nhất định là tôi không thể lầm lẫn được, từ chỗ nấm mộ bằng đất ở ven đường quan lộ theo con đường đất đi về hướng bắc là đi về ngôi làng cũ của tôi, hồi ấy, lúc tôi Đọc tiếp [...]