Lần trở về ấy/ một, hai

    tôi nói với người tài xế xe khách rằng hãy cho tôi xuống ở chỗ con đường quan có ngôi mộ bằng đất nằm sát đường vốn là mộ của một người chết đường, người tài xế xe khách vừa lăn vô lăn xe vừa càm ràm với tôi rằng mộ người chết thì ở nghĩa địa chứ sao lại ở ven đường quan, tôi nói với người tài xế xe khách rằng đấy là chuyện của quê tôi, rằng, sau 30 năm  tôi mới về thăm quê hương, mà quê hương thì không đời nào phai mờ Đọc tiếp [...]