cuộc đối thoại với dế

  Ở làng Cù tôi về đêm lũ dế như có ý muốn chiếm đoạt cả không gian lẫn thời gian của con người. Chúng ca hát suốt đêm. Và đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng dế. Có một trăm lẻ một loài dế đang cư ngụ ở làng Cù tôi. Nhưng chỉ đơn cử ra đây vài ba loài ít nhiều có dính dáng đến cuộc đối thoại của tôi. Chẳng hiểu ở chỗ ông Tô Hoài nhà văn, lũ dế mèn hoạt động ra sao để ông viết được cả một cuộc phiêu lưu của chúng. Nhưng ở làng Cù tôi thì dế Đọc tiếp [...]