Góc khuất

    tranh  Ines Hildur     rồi tôi cũng sắp xếp được công việc cho mình, giúp mẹ tôi chạy chợ, và phụ cha tôi chưng cất rượu, tôi là anh thầy giáo đang giữa năm học bị đuổi việc bỡi ông hiệu trưởng trường tôi đang dạy đã chuyển tôi từ danh sách thầy giáo của trường sang danh sách những người đối đầu với lý tưởng quốc gia của ông, ông hiệu trưởng cho rằng tôi là người của mặt trận giải phóng bỡi theo ông những người đang sống Đọc tiếp [...]