Thế giới vẫn cứ là nơi cho ta giả định về một điều gì đó

  Leonard Edmondson/Mỹ     Hãy để cho anh ta hộ tống chiếc quan tài của người rừng/Đưa tới từ vách núi bỡi một con quỉ núi/ Let him accompany the coffin of the woodsman/Pushed from a cliff by a mountain demon/ CZESLAW  MILOZ/LUẬN VỀ THƠ/ KHÚC IV: THIÊN NHIÊN    nhưng thế giới vẫn cứ là nơi cho ta giả định về một điều gì đó, có thể, rằng, một ngày nào đó, con chim trong truyền thuyết trở lại làng tôi, buổi con người có thể trò chuyện với chim không còn Đọc tiếp [...]