Dấu vết mặt trời [3]

 

làng Cù tôi    Russell Moreton

mùa đông mang áo tơi chằm lá núi

con cuốc gọi

năm canh rả rích cơn mưa

những trường đoạn buồn vui

gửi hết cho ánh mặt trời

từ làng Cù tôi đi

chân không dám rời đất mẹ

xanh xao giấc ngủ

cơn ác mộng làm nát lòng ngọn gió sớm mai

ở làng Cù tôi

con gà gáy buổi sớm mai
Nghệ sĩ thị giác người Anh RUSSELL MORETON
trong công cuộc khám phá thế giới của mình dường
như ông đã dừng lại ở con người với những tổn
thương mất mát của nó

bờ cỏ đồng làng thức dậy

con trâu nhai rơm

người cha khua cây cuốc ở hiên hè

những cuộc tình khởi lên dưới ánh mặt trời

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.