Những vầng trăng bặt dạng/Dưới bóng những cô gái tuổi hoa/Ký ức

   Những vầng trăng bặt dạng, hay những góc nhìn, châu Âu, một cái tên, một khái niệm, một vùng đất, châu Âu, những triển khai kỳ lạ, những lan truyền bất kể, những quá khứ, minh triết, và lầm lẫn , những nghĩ ngợi...     những lúc như thế tôi lại vùi đầu vào ký ức để may ra có tìm được thứ cách thức cứu nguy nào hay không, thời gian chồng chất lên trí nhớ tôi có vẻ chẳng chút nể nang, ngổn ngang, và chẳng có thứ lớp…một sáng Đọc tiếp [...]