Về trường hợp của H. [6]

Đã đăng Về trường hợp của H. [1] [2] [3] [4] [5]   rồi tôi lại nằm mơ thấy lại con đường đi học buổi hoa niên, như những giấc mơ trước đó, tôi cũng thấy mình từ trường học trở về quê, lần này thì đám binh sĩ ăn vận quần áo rằn đen chặn tôi lại nơi bờ sông, mày là thằng nào, bọn họ hỏi, tôi nói tôi là học trò ở trường học trở về nhà, học trò à, hãy lấy hết sách vở giấy bút của nó rồi đuổi đi, một người cao to trong bọn họ lệnh, lập Đọc tiếp [...]