Thi pháp của đất/ Qui tắc của những cơn mưa

    Hình ảnh trích từ https://www.pinterest.com       ta đi, sông hồ dõi bước, nó là cụộc diện của luân lưu [danh mục của hành trình bao gòm những hồ hỡi và hoài nghi] nửa đời dừng chân ở một khúc nhỏ phiêu du, hỏi, vậy thì phía trước còn lại bao nhiêu nữa, ân tình đã đầy ắp hành trang [cái quẫy đuôi của con cá trong con nước lên ôm mang cả một hành trình bất trắc, hay, lời buông thả của đàn sếu trong đêm, lũ cò muốn diễn tả thanh Đọc tiếp [...]