Viết [6]

 
Jean Dubuffet-Pháp
 
 
đừng để cho thế giới trôi qua một cách dễ dàng, mà phải dừng lại để nhìn nó, lúc nào cũng phải dừng lại, biện pháp tốt nhất là phải dừng lại, hay nói một cách nghiêm túc là phải luôn dừng lại, một tiếng chim cu trên bờ tre trước ngõ, chuyện cũng thường thôi, nhưng vào lúc ta dừng lại ấy thì không còn là tiếng chim cu vào những lúc ta để cho nó trôi qua, bỗng, trong những thứ thường nhìn thấy, đôi mắt đen ngờ nghệch, hay tiếng hót chậm và hơi dài, hay cái vỗ cánh đơn biệt, chỉ giả vỗ cánh …còn có một thứ gì đó, ta cứ thấy giống như một thứ giang hồ khí cốt, thế giới có vẻ như chẳng có tác động gì đối với lũ chim cu, hót là đang thả mình vào cõi hư không, cái cảm thức như thế có thể là sai lệch, nhưng vào lúc ấy ta lại nhìn thấy được, viết là cái ta chỉ nhìn thấy được vào lúc ta có thể nhìn thấy được,
.
bên bờ vịnh Sri Bonei [Bi Lị Thi Nại]
7.30 AM 7.6.2021