Thời ngôn ngữ bị cưỡng hiếp

 

        
tranh   ANAHITA ASSIAN  (Iran)       

 

 

em hãy gọi tôi là kẻ muộn mằn

ngay cả ý muốn hôn lên mắt em cũng muộn mằn

tôi là cái bao tử được sinh ra muộn mằn

để ăn những thức ăn huyễn hoặc

tôi huyễn hoặc cả khi người ta ép tôi ăn những thứ thức ăn tôi không muốn

những lời ngọt ngào nói ra từ cửa miệng ngài trưởng xứ

những thề thốt non biển tuông ra từ niềm hứng thú của các vị chúa đất sau khi ôm  hôn nhau giữa  thế giới

tôi huyễn hoặc cả khi tôi nôn thốc ra những thứ thức ăn tôi không muốn

em hãy gọi tôi là kẻ muộn mằn

ngay cả những điều tôi vừa nói ra cũng muộn mằn

ngôn ngữ đã bị cưỡng hiếp một cách thê thảm

 

[trong Cổ tích của đất]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.