một đời đi một nửa bến bờ

 

 

một nửa gió về chốn cũ
rừng cây một  nửa mặt khép hờ
người đi một nửa chiều nắng nhạt
tôi dốc ngược những tháng năm
sông nước chảy về miền cố thổ
tiếng chim vạc vun trời tháng tám
ký ức vụn dấu chân bờ cỏ
người đi vẽ nên những trang thơ lận đận
ngút mắt dòng sử lịch
những ký thác đánh động cả tháng năm
cứ đổ xuống tro tàn và ảo ảnh
một đời đi một nửa bến bờ

giã 17PM 20/5/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.