gửi Ng.

Tôi lần lữa trong cơn mưa tháng tám
Đi tìm một chút nắng cuối thu
Không còn nữa dáng ai những chiều nơi đầu ngõ
Chùng xuống trong tôi những mảnh vỡ
Từ buổi ấy em đi giữa những nẻo đời bối rối

Cổ lục nào rêu phong…

 

giã 7AM 10.11.2017

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.