Czeslaw Milosz /Một bài ca về ngày tận thế

Chỉ một thế lực man rợ bên ngoài câu kết với một thế  lực man rợ bên trong là làm tiêu tan một nền văn minh gầy dựng trong mấy nghìn năm, và, nếu  nơi nào trên trái đất này cũng thế, có thể là ngày kết thúc thế giới xảy ra. Tôi nghĩ ngợi, và cứ thấy muốn đọc lại A Song on the End of the World /  Một bài ca về ngày tận thế của  nhà thơ Noben Ba Lan Czeslaw Milosz (1911 –2004)   Vào ngày thế giới kết thúc Con ong lượn trên ngọn cỏ ba lá Người Đọc tiếp [...]